Udvalg

Kollegianerrådet

Kollegianerrådet på Thomas B. Thriges Kollegium fungerer som beboernes eget råd til at behandle de ting, der nødvendigvis kræver lidt koordination fra tid til anden. Rådet er således sammensat af to beboere fra hvert hus og fungerer som kollegianernes forbindelsesled til administrationen samt eforen.

Rådets opgaver
Rådets opgaver spænder vidt. Af faste opgaver er ansættelse af kollegiets efor, rengøringsassistent og snerydningsteams, som er stillinger, der normalt besættes af kollegianerne. Derudover er der de lidt større periodiske beslutninger, som fx fornyelse af inventar, hvor rådet ofte medtages af administrationen i beslutningerne. Endelig er der de små daglige problemer, som fx at opfordre kollegianerne til at huske at stille vasketøjskurve tilbage i fælleshuset og rydde op i cykelskuret.

Generalforsamling
Kollegianerrådet afholder også en årlig generalforsamling, som er foreningens øverste myndighed. Rådets formand er kollegianerrepræsentant i kollegiets bestyrelse. Bestyrelsen består derudover af 4 repræsentanter udpeget af Thomas B. Thriges Fond.

Beboernes talerør
Det er vigtigt for kollegiets dagligdag, at kollegianerrådet er velfungerende. Det kræver normalt ikke særligt meget af medlemmerne, men engagementet er alligevel afgørende for, hvor stor indflydelse kollegianerne får på driften af kollegiet. Administrationen er som regel yderst lydhør over for diverse ønsker, og generelt har kollegiet som regel fået opfyldt de fleste rimelige ønsker. Da kollegianerrådet som nævnt er talerør for beboernes ønsker, er det således selvsagt, at det er til alles bedste med et aktivt og engageret råd.

Barudvalget

Billige øl, gode drinks og muntre bartendere – så er der gang i TBT’s bar “Underskuden”. Baren drives af frivillige kollegianere, der bruger deres sparsomme fritid på at sikre det sociale samliv på kollegiet. Så der er god basis for en sjov fest, og herudover åbner baren ved større private fester (for kollegianerne).

Bestilling af “Underskuden”
For at bestille skal man blot snakke med nogle fra barudvalget.

Netværksudvalget

Netværksudvalget står for vedligeholdelse samt udbyggelse af kollegiets computernetværk, heriblandt kollegiets hjemmeside. Udvalgets medlemmer forsøger hele tiden at sørge for at det interne net og forbindelsen til Odense Kollegienet er oppe at køre uden afbrydelser.

Har du problemer med din computer eller adgangen til internettet på kollegiet, har du derfor mulighed for at kontakte netværksudvalgets medlemmer for hjælp.

Hvis du har forslag/ideer til udbyggelse af hjemmesiden/netværket, så kom endelig frem med dem, så vi kan se på dem og få dem udført i praksis.