Historie

Thomas B. Thriges Kollegium har siden indvielsen den 29. december 1983 huset rigtig mange studerende, som har draget stor fordel af kollegiets centrale placering i forhold til universitetet.

Kollegiet blev opført af Thomas B. Thriges Fond som en donation fra fonden til markering af fondens 50-års jubilæum den 1. januar 1984, idet fonden trådte i funktion den 1. januar 1934.

Fondens virksomhed baserer sig på et overdragelsesdokument fra fabrikant Thomas B. Thrige af 23. december 1933, hvor han skænkede sine virksomheder til fonden.

Inden sin død nåede Thomas B. Thrige som en driftig forretningsmand at opbygge et væld af virksomheder inden for mange forskellige områder som fx elektriske motorer, dynamoer, generatorer, elevatorer, kraner, pumper m.m. og var bl.a. medstifter af “De Forenede Automobilfabrikker”, men mest kendt er han nok for sine elmotorer, som igennem næsten et helt århundrede har været blandt de bedste på markedet.

Læs mere om Thomas B. Thrige på fondens hjemmeside.